Jak wilk komarowi pomoże, to komar i konia zmoże. Adalberg
Page Designed by Tmaxwell